Bolesti hlavy , migrény

bolesť hlavy migréna

Takmer každý z nás občas trpí bolesťami hlavy a do značnej miery to závisí na našej vnímavosti , ktorá je daná geneticky . Bolesti hlavy môžu byť príznakom mnohých ochorení zvonka i vo vnútri hlavy , ochorenie orgánov alebo  celkových chorôb. Asi 6 % bolestivých stavov je migréna , ktorá je sprevádzaná nevoľnosťou , vracaním , poruchami videnia a citlivosťou na svetlo .

 •  Migréna nie je len jednoduchá bolesť hlavy , ako sa často ľudia mylne domnievajú . Postihuje 15-20 % žien a 6 % mužov . Záchvat migrény zasahuje celý organizmus .

Typicky sa prvé záchvaty objavia v puberte , 90 % migrenikov má svoj prvý záchvat do dvadsiatich rokov veku . Maximum býva okolo tridsiatky . Okolo päťdesiatky , najmä u žien , výskyt migrény klesá . Prvý záchvat po päťdesiatke je neobvyklý . Záchvaty u mladých ľudí sú intenzívnejšie , s postupujúcim vekom intenzita klesá a preťahuje sa trvanie záchvatu . Medzi záchvatmi sa postihnutý cíti úplne zdravý . Najbežnejšia frekvencia záchvatov je 1 – 2 krát do mesiaca , niekto trpí častejším výskytom , niekto má jediný záchvat v živote .
Diagnóza migrény vychádza iba z typického klinického obrazu . Neexistujú bohužiaľ žiadne laboratórne alebo zobrazovacie vyšetrenia , ktorá by migrenózne ochorenie potvrdila alebo vylúčila . U netypických alebo vzácnejších foriem záleží na zhodnotenie skúseným neurológom , ktorý vylúči najmä závažné ochorenia , ktoré môžu mať podobný klinický obraz ako migréna .
Väčšina pacientov s migrénou vie , čo dokáže ich záchvat spustiť . U niekoho ide o istú potravinu , ktorej sa potom snažia vyhnúť – najčastejšie ide o orechy , čokoládu a kakao , červené víno ​​, zrejúce syry , aromatické korenie , paradajky . Záchvaty u predisponovaného jedinca spoľahlivo spúšťa telesné i duševné vyčerpanie , hluk , nevyspanie alebo naopak nadbytočný spánok ( nebezpečné sú najmä krátke popoludňajšie spánky , podobne ako pri epilepsii ) , hladovanie s poklesom krvného cukru .migrena 2

Režimové opatrenia

Z vyššie uvedeného vyplýva , že migrenik by sa mal vystríhať jedál , o ktorých vie , že môžu spustiť záchvat , a viesť čo najpravidelnejší denný režim najmä s pravidelným a dostatočným spánkom . U mladých ľudí by sa malo v závislosti na intenzite ochorenia obozretne voliť povolanie – to jest vylúčiť také , kde by postihnutý pracoval najmä v noci , na smeny , v hluku a prachu a pod. ( Pretože sa však migréna nepočíta k závažným alebo okolia ohrozujúcim ochorením ako epilepsia , nedeje sa tak . ) Pri vlastnom záchvate, ak  sa nezastaví  hneď na začiatku , je postihnutý väčšinou vylúčený z bežného denného života , svoju prácu len predstiera alebo je nútený zaľahnúť osamote do vyvetranej zatemnenej izby a pasívne čakať , až záchvat prejde .

MIGRÉNA A PULZNÁ MAGNETOTERAPIA

 • Je potrebné si uvedomiť , že veľká časť migrenóznych bolestí hlavy je spôsobená postihnutím krčnej chrbtice .
 • Výborný efekt PMP/ pulzné magnetické pole/ bol preukázaný v absolútnej väčšine prípadov .
 • Migréna môže mať celý rad príčin – najčastejšie cievne anomálie v mozgu ( zvýšenú dráždivosť ,a pod) , ďalej zmeny na podklade porúch v oblasti krčnej chrbtice . Ale tiež rad migrén , ktoré nevykazujú žiadnu z vyššie uvedených príčin,  mnohokrát výborne reaguje na celkovú detoxikáciu organizmu a na liečbu zameranú na podporu funkcie pečene . Ide pravdepodobne o proces vedúci k zníženiu látok v obehu , ktoré môžu byť spúšťacím mechanizmom cievnych reakcií v mozgových cievach .
 • Nízkofrekvenčné pulzné magnetické pole ( NPMP ) významným spôsobom podporuje zmenou metabolických pomerov detoxikáciu organizmu , výrazne podporuje regeneráciu exponovaných tkanív a má zásadný vplyv na kvalitu krvného zásobenia v exponovanej oblasti . Zlepšuje prísun krvi a kyslíka a vyplavuje nežiaduce metabolity.

CIEĽ APLIKÁCIE PULZNEJ MAGNETOTERAPIE

 •  Zníženie bolestivosti buba16
 •  Zastavenie opakovania migrén až ich úplné vymiznutie

Pre liečbu bolestí hlavy a migrén majú zásadný význam nasledujúce účinky lekárskych magnetoterapeutických prístrojov RENAISSANCE ® :

 •  protibolestivý účinok
 •  urýchlenie regenerácie buniek

Spôsob aplikácie :

Maxi univerzálny aplikátor priložte  na hlavu, alebo položte na ramená . Vzhľadom k tomu , že má  aplikátor dosah magnetického poľa cca 40 cm doľava aj doprava od stredu , tak ošetríte zároveň aj krčnú chrbticu .
Odporúčané programy a počet denných expozícií:

 •  Preventívne režim “ REGENERÁCIA “ 2-3 x denne

 

[cta id=“1933″]

 

 

Comments are closed.

 • Kto sme?

  Spoločnosť LUGAPROFIT s.r.o. prichádza na slovenský trh vybudovať sieť BIOCENTIER ZDRAVÝ ČLOVEK v rámci celého Slovenska. Naše BIOCENTRÁ sú zamerané na diagnostiku a liečbu pre všetkých ľudí, bez ohľadu na spoločenské , sociálne, národnostné postavenie v pohodlí svojich domovov.

Skúsenosti našich pacientov