Srdcovocievne ochorenia , vysoký krvný tlak /hypertenzia/

Rizikové faktory srdcovo – cievnych ochorení sú:

1. Vysoký tlak krvi – hypertenzia

 

• Vysoký tlak krvi – artériová hypertenzia môže zapríčiniť vznik aj urýchlenie priebehu aterosklerózy (skôrnatenie tepien). Stena ciev sa stáva hrubšou, tepny strácajú pružnosť, ich vnútorný priemer sa zužuje a tvrdnú. Okrem toho sa v ich stenách usadzujú nánosy tukov.

2. Nesprávna životospráva /nadváha/

Nadváha znamená pre srdce prácu navyše.
• Výskyt srdcových záchvatov je u osôb s nadváhou častejší ako u ľudí s primeranou váhou.
• Riziko závažných ochorení srdca – aj s prípadnou následnou smrťou – sa zvyšuje so stúpajúcou nadváhou.
• Pacienti s nadváhou majú častejšie vysoký krvný tlak a zvýšenú hladinu tukov krvi, čo tiež zvyšuje riziko srdcových chorôb.

Čo je to ateroskleróza ?

• Kôrnatenie ciev – alebo ateroskleróza je stav, keď tuky a iné substancie, ktoré krv prenáša vytvára usadeniny v stenách tepien, tzv. „pláty“. Ak sa usadeniny zväčšujú, prietok krvi niektorými cievami sa zmenšuje, a môže prísť až k ich úplnému uzatvoreniu. Veľký problém nastáva, keď kôrnatejú cievy, ktoré zásobujú krvou srdcový sval – tzv. vencové tepny srdca alebo koronárne

tepny. Vtedy hovoríme o ischemickej chorobe srdca, ktorá je najzávažnejšou príčinou srdcových problémov, akými sú záchvaty angíny pektoris a srdcový infarkt.

3. Fajčenie

Cigaretový dym škodí nielen pľúcam, ale aj srdcu a cievam. • Stimuluje srdce, aby rýchlejšie bilo a zužuje cievy.
• Znižuje zásoby kyslíka pre srdce a ostatné tkanivá.
• Podporuje tvorbu krvných zrazenín (trombov) v cievach.
• Zapríčiňuje zrýchlenie a nepravidelnú činnosť srdca – poruchy srdcového rytmu (srdcová arytmia).
• Môže zapríčiniť zmenu hladiny tukov (lipidov) v krvi, čo môže viesť ku kôrnateniu ciev.

4. Stres

• So stresovými situáciami sa organizmus vyrovnáva okrem iného zrýchlením srdcovej činnosti a zvýšením krvného tlaku. Tým sa neustále zužujú všetky cievy , hlavne koronárne artérie. Uvedená reakcia je normálna a telu prirodzená. Problém nastáva vtedy, keď je telo vystavené stresu nepretržite, a tým aj nepretržitému pôsobeniu zvýšeného tlaku krvi.

Srdcovo-cievne ochorenia a pulzná  magnetoterapiabuba7+-diag.png

Aplikácia pulznej magnetoterapie vedie k roztiahnutiu kapilár a tým k zlepšeniu prekrvenia v mieste expozície, čím sa normalizuje systémový krvný tlak. Protizápalové pôsobenie na cievne steny znižuje ukladanie cholesterolu a lipidových zlúčenín a podporuje ich vstrebávanie. To zlepšuje elasticitu ciev, znižuje riziko vzniku cievnej nepriechodnosti a následného infarktu. Zlepšenie prekrvenia mozgu predchádza cievnym mozgovým príhodám, zlepšuje kognitívne funkcie a tiež kvalitu spánku. Pri dlhodobej aplikácii magnetoterapie je v mnohých prípadoch možné po dohode s ošetrujúcim lekárom znížiť dávkovanie liekov, alebo dokonca vysadiť niektoré lieky, hlavne antihypertenziva.

Odporúčaný počet denných procedúr: Režim regenerácia  1-3x denne 30-45 min.

 

[cta id=“1933″]

Comments are closed.

  • Kto sme?

    Spoločnosť LUGAPROFIT s.r.o. prichádza na slovenský trh vybudovať sieť BIOCENTIER ZDRAVÝ ČLOVEK v rámci celého Slovenska. Naše BIOCENTRÁ sú zamerané na diagnostiku a liečbu pre všetkých ľudí, bez ohľadu na spoločenské , sociálne, národnostné postavenie v pohodlí svojich domovov.

Skúsenosti našich pacientov