Tinnitus – pískanie v ušiach.

tinitus2

O TINNITUSE

• Pod označením tinnitus sa skrýva široká škála subjektívne vnímaných hučiacich, pískavých a šumivých zvukov, ktoré nie sú bezprostredne spôsobované  vonkajšími príčinami. Tinnítus zahrňuje všetky subjektívne vnímané šelesty, ktoré pacienta často obťažujú aj celý deň,

Neumožňuj  mu sústrediť sa na prácu, zhoršujú spánok a relaxáciu. Pacienti s tinnítusom trpia psychicky a v dôsledku absencie spánku a odpočinku aj fyzicky. Tinnitom vyvolaná predráždenosť narušuje nielen pohodu dotyčnej  osoby, ale aj jej medziľudské vzťahy s okolím. Podľa posledných štúdií trpí týmto nepríjemným ochorením v rôznej miere závažnosti 15-20% ľudí.

Tinnítus rozdeľujeme na tzv. primárny, ktorý je spôsobený poruchou v oblasti vnútorného ucha, sluchových dráh či príslušných mozgových centier, a sekundárny, majúci príčinu najčastejšie vo vonkajšom  zvukovode, stredouší alebo v  krčnej chrbtici. Nezanedbateľnými rizikovými faktory sú tiež metabolické ochorenia alebo  poruchy hormonálnej rovnováhy.

TINNITUS A PULZNÁ MAGNETOTERAPIA

buba2

• Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia je jednou z mala metód, ktorá dokáže liečiť primárny a aj sekundárny tinnitus a zmierňovať jeho prejavy.

• Magnetické pole spôsobuje roztiahnutie kapilár v oblasti vnútorného ucha, čím privedie k citlivým percepčným bunkám zvýšené množstvo kyslíka a živín. Nervy, ktoré vedú signál z vnútorného ucha a mozgového centra, ktoré ich spracovávajú, reagujú veľmi dobre na pravidelnú aplikáciu magnetoterapie.

• Dochádza ku zlepšeniu prevodu signálu, nepríjemné hučanie a pískanie sa postupne stráca a sluch sa zlepšuje.

• Neoddeliteľnou  súčasťou liečby by v každom prípade malo byť použitie magnetoterapie na krčnú chrbticu spojenou s vhodnou rehabilitáciou. Útlaky nervových koreňov spôsobené degeneratívnymi zmenami medzi-stavcových platničiek ku vzniku tinnitusu  výrazne prispievajú. Liečba by mala byť dlhodobá, zvlášť u fixovaného, mnoho rokov  trvajúceho tinnitusu je potrebná trpezlivosť. Veľmi sa osvedčila v spojení s magnetoterapiou aj  akupunktúra.

 

Skúsenosť z praxe:

MUDr. Jaroslav Křivánek
Ordinace pro choroby ušní, nosní, krcní a lécby akupunkturou ušní šelesty (tinnitus). Toto onemocnení je postrachem lékaru i pacientu. Pres širokou škálu medikamentosní lécby pri klasickém lécení dostáváme jen minimální efekty, pokud vubec nekdy k nejakým efektum dojde. Z techto duvodu jsem zacal zkoušet magnetoterapii i u této diagnosy.
Pacientka V.P., 29 roku. léčena opakovane i ústavne infusní léčbou s vitamíny bez efektu. Použita ušní akupunktura + magnet (malý aplikátor), režim „regenerace“. Po 3. sezení dochází k podstatnému zeslabení šelestu. Po 5. sezení tinnitus vymizel. Léčba ukončena.

Po návšteve kaderníka, kde jmenovaná sedela určitou dobu se silne zaklonenou hlavou, se tinnitus opet obnovuje. Dochází opet do ordinace a je pokračováno v léčení. Magnet je aplikován současne i na krční páter. Ústup potíží po 5. aplikaci. Po 9. aplikaci ukončeno, pacientka je bez obtíží.
Sluch v norme, šelesty zmizely.
Pacient F.N., 33 let. Pred lety akutní sluchové trauma (delobuch). Po nem porucha sluchu oboustranne s levostranným tinnitem. Léčen bez efektu opakovane v nemocnici. V ordinaci 18 sezení ušní akupunktury bez efektu. Pridán magnet. Po 6. aplikaci začíná pozorovat občasné vymizení šelestu a zeslabení. Po 9. aplikaci vnímá tinnitus pouze v absolutním tichu.

[cta id=“1933″]

Comments are closed.

  • Kto sme?

    Spoločnosť LUGAPROFIT s.r.o. prichádza na slovenský trh vybudovať sieť BIOCENTIER ZDRAVÝ ČLOVEK v rámci celého Slovenska. Naše BIOCENTRÁ sú zamerané na diagnostiku a liečbu pre všetkých ľudí, bez ohľadu na spoločenské , sociálne, národnostné postavenie v pohodlí svojich domovov.

Skúsenosti našich pacientov