Kariéra- Franchisa

- spolupracujte s nami!

OBCHODNÝ PARTNER- Franchisant.

Obchodný partner pre vytvorenie BIOCENTIER pre okresy :

Všetky okresné mestá s počtom obyvateľov nad 20.000!

Ponúkame spoluprácu na úrovni partnerstva, ideálne pre súčasných aj bývalých obchodníkov v priamom predaji , vhodná práca  pre manželské páry. Hlavne pre ľudí, ktorý chcú byť samostatní , nezávislí, slobodní a  chcú pomáhať  zlepšovať zdravie všetkým ľuďom bez vedľajších účinkov/ chémie a drog/.

Máme funkčný systém/KNOW-HOW/,  je to samostatné podnikanie v rámci svojho regiónu, nízky vstupný  kapitál

Čo požadujeme : profesionalitu, schopnosť učiť sa nové veci, komunikáciu, asertivitu, cieľavedomosť, …

Prihlášky na pohovor zasielajte na email adresu:  sintaj@lugaprofit.sk

Charakteristika – Franchising.

je prvá slovenská sieť Biocentier , zameraná na diagnostiku, poradenstvo a liečbu ľudí  . Náš diagnostický a liečebný  systém je jedinečný aj preto, že každý výrobok má svetové certifikáty , klinické štúdie  a vynikajúce referencie priamo od zákazníkov . Pozri si :  http://lugaprofit.sk/486/lekar-radi-kovove-predmety-v-tele 

 

 

Podnikajme a pomáhajme  všetkým v mene zdravia.

Biocentrum Zdravý Človek  prichádza s jedinečnou podnikateľskou príležitosťou pre schopných jedincov, ktorá sa nazýva franšízing (franchising). Naši franšízanti získajú mnohé výhody. Pre každého partnera zabezpečíme komplet zaškolenie , pomôžeme pri výbere prevádzky a jej charakteristiky . Taktiež  získajú naše funkčné KNOW-HOW , ukážeme každému ako zvýšiť predaj a akvizíciu, marketing atď.

Prvky a súčasti systému.

Plánovaných je maximálne 20  BIOCENTIER ZČ  na území SR do konca roku 2020, všetky vo vybraných okresných a krajských  mestách. Pôjde o uzavretú sieť prevádzkovateľov. Každý partner má garantované chránené územie, takže je konkurenčný boj prevádzok vylúčený. Ponúkané regióny sú vybrané okresné mestá a mestské časti väčších miest. Počas rozvíjania  našej  siete na území SR prebiehajú a budú prebiehať jednania  so špičkovými výrobcami  liečebných produktov v oblasti alternatívnej liečby. Celý vývoj a výroba je pod stálym dohľadom a kontrolou odborníkov a lekárov.


Najčastejšie otázky:

Ako začať ?

Vyžiadaním  a následným vyplnením Dotazníka žiadosti uchádzača o franšízu ( spolu s farebnou fotografiou) a odoslaním na našu centrálnu adresu uvedenú v kontaktoch, ktorý zašleme po prijatí Vašej žiadosti elektronicky . Vhodných uchádzačov pozývame k osobným pohovorom. Nasledujú rozhovory so zakladateľom  a zároveň výkonným riaditeľom BIOCENTIER ZČ . Cieľom tejto procedúry je obojstranné bližšie spoznanie sa, ktoré je dôležité pre rozhodnutie o možnej budúcej spolupráci.

Môžem to robiť popri inej práci alebo inej mojej činnosti?

Doporučujeme  robiť  jednu prácu a to 100% . Vtedy taktiež spoločnosť Lugaprofit s.r.o. garantuje ziskovosť nášho systému. V prípade, že náš obchodný partner /franšízant/ má v prvých dvoch mesiacoch aj inú činnosť z ktorej ako tak prežíva , respektíve profituje, vieme jednotlivé prípady posudzovať  individuálne , no určite neakceptujeme dlhodobý vzťah na dvoch a viac pracovných oblastiach našich partnerov. Starí ľudia vždy hovorili : „Na dvoch koňoch sa sedieť nedá!“

Koľko peňazí môžem zarobiť ?

Ziskovosť Biocentra sa odvíja od mnohých faktorov. Okrem výberu miesta pre prevádzku, použitia značky  a know-how, ktoré vytvárajú základné predpoklady na úspech, sú pre výsledok Vášho hospodárenia rozhodujúce predovšetkým Vaše manažérske schopnosti ako schopnosť kontroly nákladov a schopnosť zvyšovať obrat predajne. Finančné kalkulácie sú témou osobných pohovorov. Pre ilustráciu každý výsledok akejkoľvek práce závisí od aktivity a kompetencie jedinca. Inými slovami tento systém ponúka nekonečný strop odmien , všetko záleží na jedincovi ako takom.

Môžem predávať vlastné produkty ?

Nie, o zložení ponuky na prevádzkach rozhoduje Lugaprofit s.r.o. .  Franšízant musí bezpodmienečne dodržiavať pravidlá dané zmluvou.

Je možné prevádzkovať viac ako jednu prevádzku BIOCENTRUM ZČ ?

Áno, avšak každý  franšízant  začína s jednou prevádzkou. Rozhodnutie o možnosti získať ďalšiu prevádzku je plne v kompetencii Lugaprofit s.r.o. Toto rozhodnutie závisí od fungovania prevádzky a plnenia predpísaných prevádzkových štandardov prvej prevádzky.

 

Comments are closed.

  • Kto sme?

    Spoločnosť LUGAPROFIT s.r.o. prichádza na slovenský trh vybudovať sieť BIOCENTIER ZDRAVÝ ČLOVEK v rámci celého Slovenska. Naše BIOCENTRÁ sú zamerané na diagnostiku a liečbu pre všetkých ľudí, bez ohľadu na spoločenské , sociálne, národnostné postavenie v pohodlí svojich domovov.

Skúsenosti našich pacientov