Koloidné striebro

16.99 

Ahoj kalkulačka

Popis

Koloidné striebro

Striebro nie je iba ušľachtilým kovom, ale zároveň i sto­povým prvkom, ktorý je veľmi dôležitý pre správnu funkciu ľudského organizmu. Už v staroveku sa využívali jeho priro­dzené posilňujúce vlastnosti pri liečbe celého radu ochore­ní. Napríklad starovekí Gréci poťahovali striebrom náčinie, ktoré používali na konzumáciu potravy a na pitie, aby zabrá­nili šíreniu nákazlivých ochorení (Encyklopédia Britannica, 1910). Pri morovej epidémii v Európe v 14. storočí dávali bo­hatí rodičia svojim deťom ako prostriedok proti nákaze sať strieborné lyžičky. V 19. storočí bolo v Nemecku zistené, že slabý roztok striebra pôsobí ako dezinfekcia pri zápaloch očí, bez toho, aby vyvolával podráždenie slizníc.Ďalšie skúšky a výskumy boli uskutočňované v Spojených štátoch, Švajčiarsku a Švédsku.

Nižšie sú uvedené ich výsledky:

Od roku 1938 sa vie, že striebro pôsobí proti viac ako 650 mikroorganizmom. Vtedy tiež začali vedci striebro nazývať „prírodným antibiotikom“

V roku 1919 bolo zistené, že striebro chráni organizmus proti veľkým dávkam toxínov pri ochorení tetanom a záškrtom.

V roku 1923 boli uskutočnené testy, ktoré potvrdili upoko­jujúce pôsobenie koloidného striebra. Bolo tiež zistené, že v mnohých prípadoch podporuje striebro liečenie bakteri­álnych infekcií.

V dvadsiatych, tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storo­čia sa veľmi jemne mleté striebro používalo proti mnohým infekciám a lokálne pri popáleninách a mykózach.

ČO JE KOLOIDNÉ STRIEBRO?

Koloidné striebro sú maličké častice a ionty čistého striebra suspendované v čistej deionizovanej vode (bez elektrických ná­bojov). Majú rovnaký elektrický náboj, takže sa vzájomne od­pudzujú a sú v neprestajnom pohybe. Preto možno povedať, že koloidné striebro je aktívne.

Častice koloidného striebra je možné pozorovať iba elek-trónkovým mikroskopom. Čím menšie sú častice, tým bude roz­tok účinnejší. Optimálna veľkosť strieborných častíc je od 1,5 do 5 nm pri koncentrácii 10 mg striebra na liter vody (10 ppm). Pre porovnanie: vírusy majú veľkosť od 15 do 150 nm a bak­térie od 350 do 1000 nm, sú teda podstatne väčšie než častice koloidného striebra, ktoré vďaka tomu môžu voľne prenikať do vnútra patogénov a podporovať liečebný proces.

Je potrebné zdôrazniť, že ľudské telo vypĺňajú prirodze­né koloidné látky, ako je krv, lymfa, vnútrobunečné tekutiny. Napríklad v krvi sa nachádzajú častice vápnika, draslíka a so­díka, ktoré majú elektrický náboj a spolu s krvou tvoria koloid. Striebro v koloidnej forme má podobnú štruktúru ako organické tekutiny, čo je pre ľudský organizmus dobré, pretože sa vďaka tomu koloidné striebro ľahko vstrebáva. Mikroskopická veľkosť častíc striebra im dokonca umožňuje prenikanie z vlásočníc do každej živej bunky, v ktorej môžu urýchľovať a podporovať lie­čebný proces na bunečnej úrovni.

VLASTNOSTI KOLOIDNÉHO STRIEBRA

Potvrdilo sa, že koloidné striebro podporuje liečbu takých ochorení, ako napr.:

 • vírusové infekcie – nachladnutie, nádcha, kašeľ, chrípka, zá­pal priedušiek, zápaly hrdla, zápaly mandlí, opary;
 • bakteriálne infekcie – angína, hnačka, tuberkulóza, žalú­dočné a črevné zápaly, nákazy stafylokokmi a streptokokmi, svrbenie konečníka, kožné infekcie lišajového typu, vredy;
 • mykotické a kvasinkové infekcie – plesne na koži, nechtoch, nohách, pošvové mykózy, črevná a pľúcna kandidóza, infek­cia miazgových uzlín;
 • vlečúce sa zápalové stavy – zápaly dutín, zápaly ústnej dutiny;
 • lupienka a lupiny – koloidné striebro dezinfikuje kožu, zmierňuje zápalové stavy a svrbenie;
 • ťažko sa hojace rany, popáleniny (vrátane slnečných) -zmierňu­je infekciu, podporuje rýchlu regeneráciu poškodených buniek:
 • akné – koloidné striebro zmierňuje vonkajšie prejavy aknč a zároveň vo vnútri čistí organizmus, takže odstraňuje príči­ny tejto choroby.

Koloidné striebro pôsobí preventívne, vďaka čomu posilňuje imunitný systém človeka, nakoľko ho chráni pred najrôznejšími druhmi infekcií. Naviac v mnohých prípadoch vyvoláva náhle zvýšenie vitality a zlepšuje mozgovú činnosť, preto sa koloidné striebro odporúča osobám trpiacim únavovým syndrómom.

Koloidné striebro je výborným prostriedkom, ktorý podpo­ruje dezinfekciu a zároveň nevyvoláva pocit pálenia. Je možné si ním omývať poranenia, poškriabania, miesta po bodnutí hmy­zom; ďalej je koloidné striebro možné využiť i na dezinfekciu rúk, kuchynského a sanitárneho vybavenia.

 

Je potrebné dodať, že:

 • Rusi a Američania na svojich kozmických lodiach využívajú systémy čistenia vody, ktoré sú založené práve na účinkoch koloidného striebra,
 • niektorí majitelia bazénov používajú na čistenie vody ko­loidné striebro, pretože v porovnaní s chlórom nedráždi oči a kožu,
 • japonské firmy používajú koloidné striebro na odstraňova­nie škodlivých kyanidov a oxidu dusičitého z ovzdušia,
 • Agentúra ochrany životného prostredia a švajčiarska vláda schválili vodné filtre obsahujúce koloidné striebro pre použitie v domácnostiach a úradoch.