Kŕčové žily, žilové ochorenia

Kŕčové žily (varixy) na dolných končatinách sú typické iba pre človeka. Ich príčinou sú zmeny v spôsobe života – vzpriamený postoj človeka a sedenie na stoličke. V kultúrach, kde nepoznajú sedenie, sa kŕčové žily takmer nevyskytujú. Vo vyspelých krajinách vznikajú u väčšiny dospelej populácie, častejšie sa vyskytujú u žien ako u mužov.

Známe sú tri druhy:

1. tenké žily

Tenké žily s hrúbkou do 1 mm, ktoré sa často vyskytujú v zhlukoch tvaru vejára, známe ako metličky alebo metlicovité varixy majú červenú farbu a predstavujú najčastejšiu formu ochorenia, pri ktorom ide o rozšírené a viditeľné žily

2. retikulárne žily

Retikulárne žily sú hrubé 1 až 3 mm, ktoré mávajú fialovú až modrú farbu

3. kŕčové žily (varixy)

Kŕčové žily (varixy) v užšom zmysle slova sú viditeľné povrchové cievy rozšírené nad 3 mm

Jednotlivé formy sa môžu vyskytovať samostatne alebo v ľubovoľnej kombinácii. Zvyčajne ich sprevádzajú subjektívne ťažkosti, najčastejšie pocit ťažoby v nohách, ktorý sa stupňuje po namáhavom dni. V ťažších prípadoch dochádza k opuchom členkov počas dňa a večer, postupne môže dochádzať aj k vývoju kožných zmien. Najťažším stupňom poškodenia je vznik žilového vredu predkolenia. Presné dôvody, prečo vznikajú, nie sú známe, vie sa však, akým spôsobom dochádza k ich zhoršovaniu a rozširovaniu. Chorobné zmeny ciev vedú k ich ďalšiemu rozširovaniu a zhoršovaniu ich funkcie.

Kŕčové žily a pulzná magnetoterapia

Použitie pulznej magnetoterapie je u kŕčových žíl veľmi vhodné . Samozrejme nedôjde vďaka tejto terapii k ich odstráneniu , ale svojim preventívnym pôsobením významne znižuje riziko vzniku zápalu a tým aj trombózy kŕčových žíl a prípadné embólia . Magnetoterapia ďalej výrazne zvyšuje prekrvenie v mieste aplikácie a preto dôjde k rýchlemu odstráneniu pocitu ťažkých a necitlivých nôh.

Odporúčané programy a počet denných expozícií:

  • je možné kombinovať režim “REGENERÁCIA” s režimom “PROTI BOLESTI”
  • až 5 x denne po 20 minút