OBCHODNÝ PARTNER- FRANCHISANT

Ponúkame spoluprácu na úrovni partnerstva, ideálne pre súčasných aj bývalých obchodníkov v priamom predaji , vhodná práca pre manželské páry. Hlavne pre ľudí, ktorý chcú byť samostatní , nezávislí, slobodní a chcú pomáhať zlepšovať zdravie všetkým ľuďom bez vedľajších účinkov/ chémie a drog/.Máme funkčný systém (KNOW-HOW), je to samostatné podnikanie v rámci svojho regiónu, nízky vstupný kapitál.Čo požadujeme: profesionalitu, schopnosť učiť sa nové veci, komunikáciu, asertivitu, cieľavedomosť, …Prihlášky na pohovor zasielajte na email adresu: sintaj@lugaprofit.sk

Charakteristika Našej spoločnosti

Biocentrum Zdravý Človek je prvá slovenská sieť Biocentier , zameraná na diagnostiku, poradenstvo a liečbu ľudí . Náš diagnostický a liečebný systém je jedinečný aj preto, že každý výrobok má svetové certifikáty , klinické štúdie a vynikajúce referencie priamo od zákazníkov.

Čo Vám ponúkame?

Biocentrum Zdravý Človek prichádza s jedinečnou podnikateľskou príležitosťou pre schopných jedincov, ktorá sa nazýva franšízing (franchising).

Naši franšízanti získajú mnohé výhody. Pre každého partnera zabezpečíme komplet zaškolenie , pomôžeme pri výbere prevádzky a jej charakteristiky . Taktiež získajú naše funkčné KNOW-HOW, ukážeme každému ako zvýšiť predaj a akvizíciu, marketing atď. Plánovaných je maximálne 20 BIOCENTIER ZČ na území SR do konca roku 2020, všetky vo vybraných okresných a krajských mestách. Pôjde o uzavretú sieť prevádzkovateľov. Každý partner má garantované chránené územie, takže je konkurenčný boj prevádzok vylúčený. Ponúkané regióny sú vybrané okresné mestá a mestské časti väčších miest. Počas rozvíjania našej siete na území SR prebiehajú a budú prebiehať jednania so špičkovými výrobcami liečebných produktov v oblasti alternatívnej liečby. Celý vývoj a výroba je pod stálym dohľadom a kontrolou odborníkov a lekárov.

Najčastejšie otázky

V prípade, že Vás nasledujúce informácie neuspokojili neváhajte a kontaktujte Nás.

Ako začať?

Vyžiadaním a následným vyplnením Dotazníka žiadosti uchádzača o franšízu ( spolu s farebnou fotografiou) a odoslaním na našu centrálnu adresu uvedenú v kontaktoch, ktorý zašleme po prijatí Vašej žiadosti elektronicky. Vhodných uchádzačov pozývame k osobným pohovorom. Nasledujú rozhovory so zakladateľom a zároveň výkonným riaditeľom BIOCENTIER ZČ. Cieľom tejto procedúry je obojstranné bližšie spoznanie sa, ktoré je dôležité pre rozhodnutie o možnej budúcej spolupráci.

Môžem to robiť popri inej práci alebo inej mojej činnosti?

Doporučujeme robiť jednu prácu a to 100% . Vtedy taktiež spoločnosť Lugaprofit s.r.o. garantuje ziskovosť nášho systému. V prípade, že náš obchodný partner /franšízant/ má v prvých dvoch mesiacoch aj inú činnosť z ktorej ako tak prežíva , respektíve profituje, vieme jednotlivé prípady posudzovať individuálne , no určite neakceptujeme dlhodobý vzťah na dvoch a viac pracovných oblastiach našich partnerov. Starí ľudia vždy hovorili : „Na dvoch koňoch sa sedieť nedá!“

Koľko peňazí môžem zarobiť ?

Ziskovosť Biocentra sa odvíja od mnohých faktorov. Okrem výberu miesta pre prevádzku, použitia značky a know-how, ktoré vytvárajú základné predpoklady na úspech, sú pre výsledok Vášho hospodárenia rozhodujúce predovšetkým Vaše manažérske schopnosti ako schopnosť kontroly nákladov a schopnosť zvyšovať obrat predajne. Finančné kalkulácie sú témou osobných pohovorov. Pre ilustráciu každý výsledok akejkoľvek práce závisí od aktivity a kompetencie jedinca. Inými slovami tento systém ponúka nekonečný strop odmien , všetko záleží na jedincovi ako takom.

Môžem predávať vlastné produkty ?

Nie, o zložení ponuky na prevádzkach rozhoduje Lugaprofit s.r.o. Franšízant musí bezpodmienečne dodržiavať pravidlá dané zmluvou.

Je možné prevádzkovať viac ako jednu prevádzku BIOCENTRUM ZČ ?

Áno, avšak každý franšízant začína s jednou prevádzkou. Rozhodnutie o možnosti získať ďalšiu prevádzku je plne v kompetencii Lugaprofit s.r.o. Toto rozhodnutie závisí od fungovania prevádzky a plnenia predpísaných prevádzkových štandardov prvej prevádzky.