Čo je to Diabetes (cukrovka)

Základnou príčinou cukrovky je neschopnosť organizmu produkovať alebo efektívne využívať životne dôležitý hormón inzulín, ktorý je zodpovedný za premenu stravy v energiu. Stane sa to vtedy, keď bunky produkujúce inzulín v pankrease prestanú v dôsledku autoimunitného zápalu fungovať alebo nemôžu vytvoriť toľko inzulínu, koľko ho organizmus potrebuje.
Základnou úlohou inzulínu je vychytávať cukor (hlavný zdroj energie pre organizmus) z krvi a odovzdávať ho životne dôležitým orgánom a tkanivám. Neliečená cukrovka zabíja alebo spôsobuje ťažké poškodenie najdôležitejších systémov, ktoré vedú k závažným komplikáciám, ako je postihnutie srdca, obličiek, ciev a slepota.

Inzulín si môžeme zjednodušene predstaviť ako akýsi kľúč, ktorý odomyká malé vrátka v membránach buniek celého tela, ktorým dovnútra vstupuje glukóza. Tú potom bunky vo svojich „elektrárňach“ (tzv. mitochondriách) premieňajú na energiu potrebnú na ich činnosti. U diabetikov 1. typu inzulín chýba a vrátka zostávajú zamknuté. Glukóza nemôže prúdiť dovnútra a hromadí sa v krvi – pacient má vysokú glykémiu. Oproti tomu diabetici 2. typu produkujú rovnaké alebo aj vyššie množstvo inzulínu, než zdraví ľudia, ale vrátok na ich bunkách je príliš málo alebo majú poškodené zámky a inzulín ich nemôže odomknúť. Väčšina glukózy sa opäť nedostane dovnútra a zostáva v cievnom riečisku.

Diabetici typu 1.

Diabetici 1. typu neprodukujú žiadny inzulín. Príznaky sa zvyčajne prejavujú, keď je viac ako 70 percent buniek produkujúcich inzulín zničených. Jeho začiatok môže byť náhly a tiež dosť dramatický: prudký váhový úbytok, veľký smäd, časté močenie, niekedy veľké nechutenstvo alebo naopak vlčí hlad, vracanie, bolesti brucha alebo aj porucha vedomia až bezvedomie.

Diabetici typu 2.

U diabetika 2.typu zvyčajne pokračuje relatívnej produkcie inzulínu, ale z najrôznejších dôvodov organizmus kladie prekážky k jeho správnemu využitiu. Liečba inzulínom je možná aj u diabetu 2. typu, väčšinou sa ale liečia diétou či tabletkami. Ochorenie vzniká často po 40. roku veku a popri vrodenej náchylnosti podporujú jeho vznik nadváha, nedostatok pohybu a duševnej stresy.Tímto typom cukrovky trpí prevažná väčšina diabetikov (asi 85%). U väčšiny z nich je ochorenie vzhľadom k nenápadnému plazivému nástupu rozpoznané, až keď sú prítomné príznaky neskorých komplikácií: únava / malátnosť, rozmazané videnie, suchá a svrbiaca koža, drobné a opakované infekty na kožu (hnisanie, kvasinky) – zlé hojenie rán, strata citlivosti v rukách alebo nohách, časté infekcie močového traktu, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, rôzne ďalšie cievne ťažkosti (dolných končatín, srdcové, mozgové či sexuálne)

Diabetes mellitus a pulzná magnetoterapia

 • Pulzná magnetoterapia bola úspešne testovaná v komplexe kúpeľnej liečby. Počas pravidelnej aplikácie došlo k úprave a stabilizácii cukru v krvi. Používanie musia byť dlhodobé, magnetoterapia pôsobí tiež preventívne proti vzniku komplikáciu diabetu, ako boli popísané vyššie. Liečba pomocou PMP môže však byť účinná len vtedy, ak je v slinivke zachovaný aspoň minimálny počet buniek schopných produkovať inzulín.
 • Nízkofrekvenčný pulzná magnetoterapia má vplyv na vlastnú produkciu inzulínu iba v tom prípade, že sú v pankrease zachované aktívnej bunky Langerhansových ostrovčekov. Napriek tomu jej dlhodobé používanie je u diabetikov (ako u detského tak u stareckého typu diabetu) veľkým prínosom.
 • NPMP zmierňuje všetky sekundárne postihnutia svojím pôsobením zmierňujúcim degenerácii nervového tkaniva a vazodilatačným efektom na drobné tepničky a kapiláry, čím odďaľuje a zmenšuje výskyt a závažnosť diabetických komplikácií a zlepšuje kvalitu života. Výborne sa osvedčila aj pri hojení vredov predkolenia a ďalších cievnych komplikácií u diabetikov.
 • Pre malého diabetika je NPMP nutnou ochranou a celoživotné rehabilitáciou, najmä jeho končatín, očí a obličiek

CIEĽ a PRÍNOSY pulznej magnetoterapie

Hlavným cieľom aplikácie NPMP je predchádzať a mierniť poškodenie cievneho a nervového systému, ku ktorému pri cukrovke dochádza.
Aplikácia liečby magnetoterapeutických PRÍSTROJOV RENAISSANCE ® má nasledujúce prínosy:

 • Pulzná magnetoterapia bola úspešne testovaná v komplexe kúpeľnej liečby. Počas pravidelnej aplikácie došlo k úprave a stabilizácii cukru v krvi. Používanie musia byť dlhodobé, magnetoterapia pôsobí tiež preventívne proti vzniku komplikáciu diabetu, ako boli popísané vyššie. Liečba pomocou PMP môže však byť účinná len vtedy, ak je v slinivke zachovaný aspoň minimálny počet buniek schopných produkovať inzulín.
 • Nízkofrekvenčný pulzná magnetoterapia má vplyv na vlastnú produkciu inzulínu iba v tom prípade, že sú v pankrease zachované aktívnej bunky Langerhansových ostrovčekov. Napriek tomu jej dlhodobé používanie je u diabetikov (ako u detského tak u stareckého typu diabetu) veľkým prínosom.
 • NPMP zmierňuje všetky sekundárne postihnutia svojím pôsobením zmierňujúcim degenerácii nervového tkaniva a vazodilatačným efektom na drobné tepničky a kapiláry, čím odďaľuje a zmenšuje výskyt a závažnosť diabetických komplikácií a zlepšuje kvalitu života. Výborne sa osvedčila aj pri hojení vredov predkolenia a ďalších cievnych komplikácií u diabetikov.
 • Pre malého diabetika je NPMP nutnou ochranou a celoživotné rehabilitáciou, najmä jeho končatín, očí a obličiek

Všeobecné pokyny pre aplikáciu:

 • Dvakrát až trikrát denne aplikovať pokiaľ možno celotelovo, prípadne na chrbát a ďalej na miesta ohrozené sekundárnymi komplikáciami (dolné končatiny, očnej sietnice). Odporúčaný je režim „Regenerácia “
 • Aplikujeme na oblasť pečene a pankreasu a tiež na končatiny s prejavmi angiopatia. Pankreas je umiestnená za žalúdkom a má teda bližšie k zadnej stene brušnej. Aplikátor je preto vhodné priložiť v oblasti chrbta v mieste tesne pod čiarou spájajúcou dolný uhly lopatiek. Vhodné je tiež použitie chrbtových aplikátorov.
 • Pri ošetrovaní nehojacich sa rán a vredov predkolenia sa môže v priebehu prvých aplikácií objaviť zvýšenie sekrécie a mierna bolesť v rane. To je prejav čistenia a reakcie organizmu na liečbu. Hoci to môže byť pre pacienta prechodne nepríjemné, je to prognosticky dobrá známka zlepšenie prekrvenia, naštartovanie tvorby granulačného tkaniva a ďalších hojivých procesov. Tieto príznaky nie sú dôvodom na prerušenie liečby, v prípade ich pretrvávania sa poraďte s lekárom majúcim skúsenosti s nízkofrekvenčné pulzné magnetoterapie rady RENAISSANCE ® o zmene schémy aplikácie.

Doporučené programy:

 • Režim „REGENERÁCIA“ 2-3x denne dĺžka jednej expozície 20-40 minút

Pri bolestivých vredoch predkolenia:

 • režim „REGENERÁCIA“ kombinovať s programom R5 2-3x denne
 • dĺžka jednej expozície 20-40 minút

DIABETICKÁ NOHA A JEJ PRÍČINY

Neuropatia

U diabetikov vzniká pomerne často, vďaka cievnym anomáliám je rozvinutá diabetická neuropatia (ochorenie vlákien periférnych i autonómnych nervov), znížená citlivosť na vonkajšie podnety aj schopnosť spätnej reakcie. Neuropatia vzniká ako súhrn príčin metabolických i cievnych. Vďaka ochorení nervových vlákien vedúcich od receptorov v koži dochádza u pacientov k zvýšeniu prahu bolesti a tí nepociťujú bolesť pri zvýšený tlaku, teplu a chladu, necíti vlhkosť. Nevnímajú „kamienok v topánke“ a nereagujú na drobné otlaky alebo ešte neotvorené rany. V kombinácii s nedokrvovaním pokožky a citlivosťou na infekciu vznikajú najprv drobné, neskôr rozrastajúc sa vredy na miestach najväčšieho tlaku na kožu, prevažne na chodidlách a zriedkavejšie na iných otlačených miestach.

Ischémia

Je to znižovanie prietočnosti ciev spôsobené hlavne aterosklerotickými zmenami na ich stenách. To má za následok nedokrvenie končatín a vo spojitosťou s poruchami imunitných mechanizmov as tendenciu k pomalému hojeniu rán sa vyskytujú relatívne často kožné infekcie alebo dokonca odumieranie tkanív.
Následkom zhoršeného prekrvenia je koža degenerované a teda neplní obranné funkcie proti mechanickému namáhaniu aj proti bakteriálnemu napadnutiu. Pokožka je neodolná, možno ju ľahko mechanicky poškodiť. Vredy vznikajú najčastejšie na miestach styku pokožky s okolím, s topánkou. Najbežnejšími miestami výskytu sú prsty, hrany chodidiel, päty a předostřední časť bérce.Vředy vznikajú pomerne rýchlo, často po traume na uvedených miestach. Sú viacpočetné, okrúhle s ostrými okrajmi. Postup choroby môže byť rýchly, vtedy hrozí gangrenózne priebeh. Silné bolesti sa zvyšujú pri vodorovnej polohe tela, pacienti často spávajú s nohami zvesenými z postele.

CIEĽ APLIKÁCIE pulznej magnetoterapie

Zlepšenie hojenia rán, odstránenie bolesti, prevencia vzniku ďalších defektov. Nízkofrekvenčné pulzová magnetoterapia dokáže otvárať kapiláry v mieste aplikácie a tým podporiť krvný a lymfatický obeh. Následkom je výrazné zvýšenie prekrvenia, ktoré pretrvá niekoľko hodín po terapii. V tkanivách dôjde k urýchleniu metabolizmu, zvýšenie prísunu kyslíka a živín a rýchlejšie sa odplavujú splodiny látkovej výmeny. Na spodine vredu začne masívne novotvorba granulačného tkaniva, čo vedie k zrýchleniu a skvalitneniu hojivých procesov.

Nervové tkanivo je jedna z najcitlivejších tkanív na pulzné magnetické pole v ľudskom tele. neuróny samy vytvárajú elektrické prúdy a preto na magnetoterapiu reagujú veľmi senzitívne. Pri pravidelnej dlhodobej aplikácii dokáže táto liečba odstrániť bolesť v končatinách, výrazne zlepšiť citlivosť a jemnú motoriku a zabrániť ďalším neuropatickým komplikáciám.

Spôsob aplikácie

Aplikujeme aplikátory v miestach nehojacich sa rán (nie je nutné odstraňovať sterilné krytie, dodržujeme zásady antisepsy a dezinfekcia). Veľmi vhodné je pri postihnutí dolných končatín aplikovať aj na oblasť bedrovej chrbtice, odkiaľ vychádza príslušná inervácie. Dôjde tak k rýchlejšiemu zmiernenie bolestí a zlepšenie neuropatických ťažkostí.

Doporučené programy:

 • režim „REGENERÁCIA“

Odporúčaný počet denných expozícií:

 • 2-3x denne 20-40 minút

Celkový orientačný minimálny počet expozícií (dĺžka liečby)

 • Dĺžka liečby je veľmi individuálna, minimálne však 2-4 mesiace. Doporučená je preventívna aplikácia aj po zahojení rán ako prevencia vzniku nových ischemických a neuropatických komplikácií.