Čo je to osterporózia

Osteoporóza je metabolická kostná choroba, ktorá sa prejavuje rednutím kostného tkaniva. V kostiach sa vytvárajú póry, dochádza k úbytku vápnika a iných minerálov. Príčinou môže byť podvýživa, nedostatok pohybu, vek alebo menopauza. Prejavuje sa bolesťami chrbta, ľahkou lámavosťou kostí, zmenšenie telesnej výšky, menšeou pohyblivosťou a vytvorením hrbu (kyfóza).

OSTEOPORÓZA A PULZNÁ MAGNETOTERAPIA

Liečba pulznou magnetoterapiou je u osteoporózy plne indikovaná. Väčšinou nebýva v organizme ani tak nedostatok vápnika, ako skôr býva zvýšená aktivita tzv. osteoklastov, čo je jeden typ buniek v kosti, ktorý kosť neustále odbúrava. Druhý typ buniek /osteoblasty/ ju naopak neustále buduje. Obidva typy týchto buniek by mali byť v rovnováhe, samozrejme v závislosti na fyzickej aktivite nášho organizmu. Pri osteoporóze je rovnováha týchto dejov určitým spôsobom poškodená a posunutá v neprospech tej stavby kosti, to znamená, že dochádza k úbytku kostného tkaniva. Magnetoterapia dokáže stimulovať oba typy buniek k harmonickej aktivite a tým samozrejme aj k výstavbe silnej kostnej štruktúry. Odporúča sa aplikovať magnetoterapiu nielen na ohrozené dlhé kosti, kĺby a chrbticu, ale tiež na oblasť prištítnych teliesok (vpredu na krku), ktoré regulujú metabolizmus vápnika v tele. Tým dosiahneme zlepšenie tvorby kostného minerálu a prevenciu patologických zlomenín.

CIEĽ APLIKÁCIE pulznej magnetoterapie

Pôsobením magnetoterapie dôjde k harmonizácii tvorby a odbúravania kostného tkaniva, vytvorí sa stabilnejšia kostná štruktúra. Mineralizácia kosti sa normalizuje. Pre liečbu osteoporózy majú zásadný význam nasledujúce účinky lekárskych magnetoterapeutických prístrojov RENAISSANCE ®:

Pulzné nízkofrekvenčné magnetické pole, ktoré generujú magnetoterapeutické prístroje RENAISSANCE, pôsobí proti rednutiu kostného tkaniva a zvyšuje metabolické pochody vedúce k zlepšeniu postihnutých kostí a kĺbov.

Spôsob aplikácie

  • Odporúča sa aplikovať magnetoterapiu nielen na ohrozené dlhé kosti, kĺby a chrbticu, ale tiež na oblasť prištítnych teliesok (vpredu na krku), ktorá regulujú metabolizmus vápnika v tele. Tým dosiahneme zlepšenie tvorby kostného minerálu a prevencia patologických zlomenín.

Odporúčané programy:

  • Režim „REGENERÁCIA“.

Odporúčaný počet denných expozícií

  • 20 – 30 minút, 2 x denne.