Syndróm karpálneho tunela

Príznaky:

  • tŕpnutie a necitlivosť prstov ruky
  • nočné bolesti v ruke
  • atrofia svalstva palcového bruška

Syndróm karpálneho tunela, nazývaného aj zápästný syndróm je jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich nervovo – útlakových ochorení ruky. Toto ochorenie býva často spôsobené pravidelným preťažovaním zápästia ruky (napríklad neprimeranou manuálnou prácou) alebo jednotvárnymi opakovanými činnosťami (ako napr. práca s počítačom, pásová výroba). Ženské pohlavie je postihnuté častejšie. Príčinami sú jednostranná – pre ruku namáhavá práca, obdobie prechodu, vrodená predispozícia úzkeho karpálneho tunelu, tehotenstvo.

Pri tomto ochorení dochádza v dôsledku zhrubnutia šliach a ich obalov k zúženiu priestoru karpálneho tunela. Na nerv ruky je tak vyvíjaný neustály útlak spôsobujúci pocit bolesti a tŕpnutia prstov prvého až štvrtého prsta. Taktiež môže byť znížená citlivosť prstov ako aj zhoršená jemna motorika ruky. Pacienti sa často budia nadránom s bolesťami ruky.

Operačné riešenie indikuje a odporučí vždy neurológ na základe EMG vyšetrenia.

Syndróm karpálneho tunela a magnetoterapia.

Najrýchlejší účinok má magnetoterapia pri bolestivých stavoch, pre zlepšenie porúch vnímania a hybnosti je nutné dlhodobejšie používanie. Magnetoterapia je u tejto diagnózy veľmi vhodnou metódou. Vždy aplikujeme súčasne na krčnú chrbticu!
Kde aplikovať: oblasť zápästia a krčnú chrbticu

Režim : R2, alebo špeciálny program Karpálny tunel podľa návodu.

ZISTIŤ O LIEČBE VIAC