Odborný liečebný ústav Jevíčko nájdete v krásnom prostredí neďaleko mesta Jevíčko v Pardubickom kraji. Ústav bol postavený už za prvej republiky, má teda dlhodobú tradíciu, pričom je populárny nejen u nás, ale i za hranicemi Českej republiky.

Odborný liečebný ústav Jevíčko je príspevkovou organizaciou Pardubického kraja, ale prijíma pacientov z celej ČR v nasledujúcich oboroch:

  • liečebná rehabilitácia;
  • diagnostika a liečba všetkých foriem TBC;
  • diagnostika a liečba plúcnych ochorení.

Ústav využívá magnetoterapeutické prístroje značky RENAISSANCE®: ESSEMPO


VYJADRENIE K MAGNETOTERAPEUTICKÝM PRÍSTROJOM RENAISSANCE®:

„Magnetoterapeutické přístroje jsou využívány v rámci rehabilitačního a ortopedického oddělení OLÚ Jevíčko. Na těchto odděleních je poskytována komplexní péče o pacienty s onemocněními kloubů, páteře, degenerativními a neurologickými onemocněními, pacientům po operacích pohybového aparátu, pacientům s poúrazovými potížemi i pacientům trpícím celou další možnou škálou onemocnění, vyžadujících následnou rehabilitační péči, včetně dechové rehabilitace u pacientů s onemocněním plic, kteří jsou léčeni na plicních odděleních našeho OLÚ.S používáním vašich přístrojů jsme velmi spokojeni.

Oceňujeme především snadnou přenosnost přístrojů, možnost jejich jednoduché obsluhy a aplikace i přímo na lůžku hospitalizovaných nemocných. Dále oceňujeme i designové řešení aplikátorů, které jsou snadno omyvatelné i dezinfikovatelné a jsou funkčně dobře řešeny tak, aby vyhovovaly aplikaci na určenou část těla.

S vašimi přístroji jsou spokojeni jak pacienti tak i obsluhující personál.S úctou a přáním mnoha dalších spokojených klientů.“

KONTAKTNÁ OSOBA: Prim. MUDr. R. Binarová