Detský rehabilitačný stacionár je štátnym zdravotníckym zariadením. Je detašovaným pracoviskom Mestskej nemocnice v Ostrave.
Hlavním cielom je predovšetkým zaistenie včasnej a komplexnej rehabilitácie u detí, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje. Dôraz sa kladie na sledovánie detí s rizikom ranného obdobia, s cieľom zaistiť čo najrýchlejšiu adekvátnu liečebnú rehabilitáciu. Komplexná rehabilitácia je poskytována predovšetkým detským pacientom s kombinovaným postihnutím a ich rodinám. Jedným z typických ukazovateľov je úzká spolupráca s celou rodinou hendikepovaného dieťaťa.

Nemocnica využívá magnetoterapeutické prístroje značky RENAISSANCE®: BECCO, EMMERGIO


VYJADRENIE K MAGNETOTERAPEUTICKÝM PRÍSTROJOM RENAISSANCE®:

„Dobrý den,

v našem dětském rehabilitačním stacionáři využíváme 3 ks magnetoterapeutických přístrojů, které používáme v plném rozsahu. Výhodou je možnost zapůjčení přístrojů pacientům do domácnosti a tím nepřerušit terapii ani o víkendech. Díky těmto přístrojům máme plně dovybaven úsek elektroterapie.“

KONTAKTNÁ OSOBA: Mgr.Waczyńska Darjaka Darja