Bronchiálna astma

Priedušková astma (asthma bronchiale) patrí medzi civilizačné choroby. Celosvetovo postihuje viac ako 300 miliónov jedincov. V priebehu 20. storočia a najmä v jeho druhej polovici sme zaznamenali enormný nárast jej výskytu. Z ochorenia, ktoré postihovalo okolo 0,5 % populácie, sa stala hrozba postihujúca v niektorých končinách sveta až 25 % populácie.. V Slovenskej republike sa odhaduje výskyt na 3-5 % populácie celkovo, u detí na 6-7%.

 

Priedušková astma alebo bronchiálna astma, nepresne astma či záduch, (lat. asthma bronchiale) je chronické zápalové ochorenie dolných dýchacích ciest (priedušnice, priedušiek, priedušničiek) s charakteristickými variabilne sa opakujúcimi symptómami spočiatku reverzibilnej bronchiálnej obštrukcie – bronchospazmami. Je podmienená chronickým zápalom dolných dýchacích ciest s účasťou rôznych buniek (lymfocytov, eozinofilov, neutrofilov a iných), ktorý vedie k hyperreaktivite priedušiek.

Príznaky:

 • Dýchavica, piskot v prieduškách,
 • Tiesne na hrudníku, ťažké dýchanie
 • Kašeľ, zvlášť v noci a nad ránom

 

Podstatou astmy je geneticky podmienený sklon k zápalu sliznice, provokovaný celým radom špecifických a nešpecifických vyvolávačov a spúšťačov (alergény, infekcia, chemické a fyzikálne faktory, mikroorganizmy). Zápal sliznice vedie nakoniec k zmene štruktúry – takzvanej prestavbe dýchacích ciest. Následkom je bronchiálna obštrukcia(upchávanie priedušiek), ktoré sa nakoniec stane viac alebo menej nezvratné.

 

Typy astmy:

  • Intermitentná astma: stav, keď denné symptómy sú prítomné menej ako raz za týždeň, nočné symptómy menej ako dvakrát mesačne, exacerbácie sú mierne a krátke a spirometrické hodnoty FEV1 alebo PEF sú nad 80% referenčných hodnôt a variabilita PEF alebo FEV1 je menšia ako 20%. Pacientov, ktorí v uplynulom roku prekonali dve a viac exacerbácií, ktoré si vyžiadali perorálne kortikosteroidy, treba hodnotiť ako pacientov s perzistujúcou astmou.

 

  • Sezónna astma: príznaky súvisia so sezónnym výskytom alergénov, zvyšnú časť roka sú príznaky mierne alebo žiadne.

 

  • Perzistujúca ľahká astma: má prítomné symptómy častejšie ako raz za týždeň, ale nie denne a nie viackrát denne. Exacerbácie môžu ovplyvňovať aktivitu a spánok pacienta a nočné symptómy sú častejšie ako dvakrát mesačne. Hodnoty FEV1 alebo PEF sú nad 80% referenčnej hodnoty a variabilita PEF alebo FEV1 je medzi 20 – 30%.

 

  • Perzistujúca stredne ťažká astma: má prítomné denné symptómy, nočné symptómy sú častejšie ako raz za týždeň a exacerbácie môžu ovplyvňovať dennú aktivitu a spánok. Pacient má zvýšenú spotrebu uvoľňovačov a funkčné vyšetrenie pľúc (FEV1, PEF) je v rozmedzí medzi 60 – 80% referenčných hodnôt. Variabilita FEV1 alebo PEF je väčšia ako 30%.

 

 • Perzistujúca ťažká astma: je najzávažnejším stupňom; denné symptómy limitujú fyzickú aktivitu chorého a vyskytujú sa časté výrazné exacerbácie. Hodnoty FEV1 alebo PEF sú pod 60% referenčných hodnôt a variabilita PEF alebo FEV1 je väčšia ako 30%.

 

 

 

 

 

 

 

CIEĽ APLIKÁCIE PULZNEJ MAGNETOTERAPIE

 

 • Pôsobí silne protizápalovo, takže pri pravidelnej každodennej aplikácii dokáže významne potlačiť chronický alergický zápal na sliznici bronchov, ktorý je príčinou astmy.

 

 • Zníženie záchvatov. Záchvaty by sa mali objavovať postupne s nižšou a nižšou frekvenciou a intenzitou, v niektorých prípadoch môžu prestať celkom.

 

Aplikácia pulznej magnetoterapie

  • Oblasť hrudníka 3x denne po 1 hodine

 

 • Program:pri záchvatoch P2,P9. Na liečbu: Regenerácia

 

 

Zdieľať web