Čo je roztrúsená skleróza?

Skleróza multiplex je autoimúnne ochorenie. To znamená, že nervové vlákna napádajú vlastný organizmus. Doteraz sa napriek rozsiahlym výskumom nepodarilo zistiť, prečo sa imunitný systém začne takto správať a považuje vlastné bunky za votrelca. Vypuknutie choroby pravdepodobne zapríčiňuje kombinácia viacerých faktorov – od vírusového útoku a genetických dispozícií, cez vek, rasu a pohlavie, až po podnebie, zemepisnú šírku a sociálno-ekonomické postavenie.

Ide o chronické zápalové ochorenie centrálneho nervového systému. Napáda mozog, miechu a zrakové nervy. Príčiny vzniku sklerózy multiplex nie sú známe. Nedá sa vyliečiť, ale dá sa úspešne potláčať, najmä ak sa včas diagnostikuje.

Prejavuje sa akútnym alebo subakútnym výskytom širokého spektra neurologických príznakov, ktoré odzrkadľujú ložiská poškodeného myelínu: poruchy zraku, motoriky, citlivosti, stability, koordinácie, kognitívnych funkcií, reči, sfinkterov. Neurologické príznaky sa vyskytujú samostatne alebo kombinovane a sú obvykle sprevádzané únavou.

CIEĽ APLIKÁCIE pulznej magnetoterapie:

  • zníženie bolestivosti;
  • potlačenie zápalových prejavov;
  • zlepšenie pohyblivosti.

Spôsob aplikácie

Prikladáme univerzálny aplikátor na oblasť hlavy a zároveň na miechu na celej chrbtici. Doba aplikácie je minimálne 3x denne po 20 minút.Samozrejme je vhodné začať liečbu postupne to znamená najskôr zvoliť režim regenerácie po 10 minút , a postupne zvyšovať čas expozície až na 20- 45 minút.