ČO JE TO MIGRÉNA?

Takmer každý z nás občas trpí bolesťami hlavy a do značnej miery to závisí na našej vnímavosti, ktorá je daná geneticky. Bolesti hlavy môžu byť príznakom mnohých ochorení zvonka i vo vnútri hlavy, ochorenie orgánov alebo celkových chorôb. Asi 6 % bolestivých stavov je migréna, ktorá je sprevádzaná nevoľnosťou, vracaním, poruchami videnia a citlivosťou na svetlo.

Migréna nie je len jednoduchá bolesť hlavy, ako sa často ľudia mylne domnievajú . Postihuje 15-20 % žien a 6 % mužov . Záchvat migrény zasahuje celý organizmus.
Typicky sa prvé záchvaty objavia v puberte, 90 % migrenikov má svoj prvý záchvat do dvadsiatich rokov veku. Maximum býva okolo tridsiatky.

Okolo päťdesiatky, najmä u žien, výskyt migrény klesá. Prvý záchvat po päťdesiatke je neobvyklý. Záchvaty u mladých ľudí sú intenzívnejšie, s postupujúcim vekom intenzita klesá a preťahuje sa trvanie záchvatu. Medzi záchvatmi sa postihnutý cíti úplne zdravý. Najbežnejšia frekvencia záchvatov je 1 – 2 krát do mesiaca, niekto trpí častejším výskytom, niekto má jediný záchvat v živote.

Diagnóza migrény vychádza iba z typického klinického obrazu. Neexistujú bohužiaľ žiadne laboratórne alebo zobrazovacie vyšetrenia, ktorá by migrenózne ochorenie potvrdila alebo vylúčila. U netypických alebo vzácnejších foriem záleží na zhodnotenie skúseným neurológom, ktorý vylúči najmä závažné ochorenia, ktoré môžu mať podobný klinický obraz ako migréna.

Väčšina pacientov s migrénou vie, čo dokáže ich záchvat spustiť. U niekoho ide o istú potravinu, ktorej sa potom snažia vyhnúť – najčastejšie ide o orechy, čokoládu a kakao, červené víno​​, zrejúce syry, aromatické korenie, paradajky. Záchvaty u predisponovaného jedinca spoľahlivo spúšťa telesné i duševné vyčerpanie, hluk, nevyspanie alebo naopak nadbytočný spánok (nebezpečné sú najmä krátke popoludňajšie spánky, podobne ako pri epilepsii), hladovanie s poklesom krvného cukru.

MIGRÉNA A PULZNÁ MAGNETOTERAPIA

  • Je potrebné si uvedomiť , že veľká časť migrenóznych bolestí hlavy je spôsobená postihnutím krčnej chrbtice.
  • Výborný efekt PMP/ pulzné magnetické pole/ bol preukázaný v absolútnej väčšine prípadov.
  • Migréna môže mať celý rad príčin – najčastejšie cievne anomálie v mozgu (zvýšenú dráždivosť a pod), ďalej zmeny na podklade porúch v oblasti krčnej chrbtice. Ale tiež rad migrén, ktoré nevykazujú žiadnu z vyššie uvedených príčin, mnohokrát výborne reaguje na celkovú detoxikáciu organizmu a na liečbu zameranú na podporu funkcie pečene. Ide pravdepodobne o proces vedúci k zníženiu látok v obehu, ktoré môžu byť spúšťacím mechanizmom cievnych reakcií v mozgových cievach
  • Nízkofrekvenčné pulzné magnetické pole (NPMP) významným spôsobom podporuje zmenou metabolických pomerov detoxikáciu organizmu, výrazne podporuje regeneráciu exponovaných tkanív a má zásadný vplyv na kvalitu krvného zásobenia v exponovanej oblasti. Zlepšuje prísun krvi a kyslíka a vyplavuje nežiaduce metabolity.

CIEĽ APLIKÁCIE PULZNEJ MAGNETOTERAPIE:

  • zníženie bolestivosti;
  • zastavenie opakovania migrén, až ich úplné vymiznutie.

PRE LIEČBU BOLESTÍ HLAVY A MIGRÉN MAJÚ ZÁSADNÝ VÝZNAM NASLEDUJÚCE ÚČINKY LEKÁRSKYCH MAGNETOTERAPEUTICKÝCH PRÍSTROJOV RENAISSANCE ®:

  • protibolestivý účinok;
  • urýchlenie regenerácie buniek.

Spôsob aplikácie

Maxi univerzálny aplikátor priložte na hlavu, alebo položte na ramená. Vzhľadom k tomu, že má aplikátor dosah magnetického poľa cca 40 cm doľava aj doprava od stredu, tak ošetríte zároveň aj krčnú chrbticu.

Odporúčané programy a počet denných expozícií:

  • Preventívne režim “ REGENERÁCIA “ 2-3 x denne.