O nás

Spoločnosť Lugaprofit s.r.o. vznikla v roku 2006. Od jej založenia sa naša spoločnosť špecializuje na modernú prevenciu a liečbu všetkých možných ochorení. Našim cieľom je prinášať zákazníkom úžitok v podobe moderných produktov zameraných na alternatívnu liečbu a prevenciu. Hlavným poslaním je pokúsiť sa nájsť a následne odstrániť príčiny bolestí alebo chorôb. Zameriavame sa hlavne na zdravú pomoc všetkým ľuďom, ktorý majú akékoľvek bolesti alebo choroby. Naše produkty majú široký rámec pomoci počnúc bežnými bolesťami čohokoľvek až po vážne diagnózy ako je napr. skleróza multiplex, a iné. Naším ďalším krokom je vybudovať fungujúcu skupinu profesionálnych osobných poradcov zdravia na Slovensku, v oblasti zlepšenia a skvalitnenia ľudského života prostredníctvom tzv.: Biocentier ZDRAVÝ ČLOVEK.
V rámci Slovenska vybudujeme v každom krajskom a okresnom meste tzv.:

zamerané na diagnostiku a následné liečenie ľudí. Zároveň poskytujeme kompletné bezplatné poradenstvo a servis všetkým zákazníkom a ich príbuzným počas celého ich života .

Testovacia metóda v pohodlí domova

V našich Biocentrách sa zameriavame na najmodernejšie technológie v oblastí diagnostiky a pokrokovej liečby. Dnes sa čoraz častejšie stretávame s rôznymi „zázračnými účinkami“ v oblasti liečby. Preto ak budete aj u nás a v našich pobočkách chcieť zázrak , tak vás musíme sklamať, nič také u nás nenájdete. Využívame diagnostické prístroje, ktoré sú presné cca na 90%. Robíme najnovšiu diagnostiku aj zo suchej krvi.

Počas skúšaní bolo potvrdené, že nová, zjednodušená metóda na analýzu profilu mastných kyselín v krvi (ale bez extrakcie tuku) je rovnako presná ako tradičná metóda za použitia vzoriek krvi zo žily. Pri tejto novej metóde sa odoberajú kvapky krvi len z končekov prstov, pozri obrázok nižšie, ktoré sa nechajú zaschnúť a následne sa analyzujú.

Kompletná lineárnosť v odpovedi počas tekutej chromatografie 11 mastných kyselín je zachovaná pri najvyšších hodnotách od C14 do C24 so zvyšujúcou sa veľkosťou vzorky v rozpätí 15 – 75 mcg. Táto nová metóda analyzovania profilu mastných kyselín v krvi je schválená na účely nutričných štúdií.

Profil mastných kyselín lipidov v krvi odzrkadľuje príjem tuku zo stravy a štúdie preukázali, že tento profil úzko súvisí so zdravotným stavom. Dôvodom je fakt, že profil lipidov v krvi obsahuje typy tukov, ktoré si váš organizmus zabudoval do buniek a tkanív vrátane bunkových membrán.

Táto nová metóda analyzovania profilumastných kyselín v krvi sa teda vzťahuje na nutričné štúdie. Medzi spomínaných 11 mastných kyselín patria: kyselina palmitová (PA), kyselina stearová (SA), kyselina olejová (OA), kyselina linolová (LA), kyselina alfa-linolénová (ALA), kyselina gama-linolénová (GLA), kyselina dihomo-gama linolénová (DHGLA), kyselina arachidonová (AA), kyselina eikozapentaénová (EPA), kyselina dokozapentaénová (DPA), kyselina dokozahexaénová (DHA).