Spoločnosť Lugaprofit s.r.o. vznikla v roku 2006. Od jej založenia sa naša spoločnosť špecializuje na modernú prevenciu a liečbu všetkých možných ochorení. Našim cieľom je prinášať zákazníkom úžitok v podobe moderných produktov zameraných na alternatívnu liečbu a prevenciu. Hlavným poslaním je pokúsiť sa nájsť a následne odstrániť príčiny bolestí alebo chorôb. Zameriavame sa hlavne na zdravú pomoc všetkým ľuďom, ktorý majú akékoľvek bolesti alebo choroby. Naše produkty majú široký rámec pomoci počnúc bežnými bolesťami čohokoľvek až po vážne diagnózy ako je napr. skleróza multiplex, a iné. Naším ďalším krokom je vybudovať fungujúcu skupinu profesionálnych osobných poradcov zdravia na Slovensku, v oblasti zlepšenia a skvalitnenia ľudského života prostredníctvom tzv.: Biocentier ZDRAVÝ ČLOVEK.
V rámci Slovenska vybudujeme v každom krajskom a okresnom meste tzv.:

zamerané na diagnostiku a následné liečenie ľudí. Zároveň poskytujeme kompletné bezplatné poradenstvo a servis všetkým zákazníkom a ich príbuzným počas celého ich života .

To všetko v znamení nášho MOTTA:

Vaša úspešná liečba

Zdieľať web