Poslaním Našej spoločnosti je pokúsiť sa nájsť a následne neinvažívnym spôsobom odstrániť príčiny bolestí alebo chorôb pacientov, ktorý sa obrátia na Nás.